1981

  • Ιδρύεται η εταιρεία παραγωγής προγραμμάτων Lotus Development από τον Mitch Kapor. 
  • Στην 35η επέτειο της δημιουργίας του ENIAC γίνεται η εξής κόντρα: ο ENIAC συναγωνίζεται έναν ταπεινό Radio Shack TRS-80 στον τετραγωνισμό όλων των ακέραιων αριθμών από το 1 έως το 10000. Ο ENIAC χρειάζεται μόλις 6 δευτερόλεπτα, όμως ο TRS-80 θα ολοκληρώσει τις πράξεις σε 0,3 δευτερόλεπτα, καταρρίπτοντας έτσι ένα μύθο. Οι Home micros είχαν περάσει στην αντεπίθεση!
Acorn BBC

Commodore VIC20

IBM PC Model 5150


Sinclair ΖΧ81

Texas Instruments TI 99/4A