1985

  • Η Intel παρουσιάζει τον επεξεργαστή 80386, που είναι τουλάχιστον 50% γρηγορότερος από τον 80286. 
  • Η εταιρεία Adobe αναπτύσσει τη γλώσσα περιγραφής σελίδας PostScript. 
  • Η Microsoft παρουσιάζει την πρώτη έκδοση του λειτουργικού των Windows. 
  • Η εταιρεία Aldus κυκλοφορεί το πρόγραμμα Pagemaker για τον Apple Macintosh και του δίνει την ευκαιρία να καθιερωθεί ως η λύση για επιτραπέζια σελιδοποίηση. Το DTP (Desktop Publishing) και η αλλαγή στον τρόπο παραγωγής των εντύπων έχουν ξεκινήσει. 
  • To CD-ROM εφευρίσκεται από τη Philips και προωθείται από τη Sony. Oι δυνατότητες αποθήκευσης που προσφέρει είναι χίλιες φορές πάνω από αυτήν της δισκέτας. Το πρώτο CD-ROM γενικού ενδιαφέροντος που θα παραχθεί είναι η εγκυκλοπαίδεια "Grolier's Electronic Encyclopedia". Τα εννέα εκατομμύρια λέξεις της εγκυκλοπαίδειας χρησιμοποιούσαν μόλις το 12% του συνολικού διαθέσιμου χώρου του CD-ROM. 
Amstrad CPC 664Amstrad CPC 6128


Atari XE


Atari 260/520 ST
Commodore C128


Commodore C128DCommodore Amiga 1000

Enterprise 64/128

Philips VG8235

Sinclair ZX Spectrum+ 128K