1983

  • Ιδρύεται η εταιρεία Borland και κυκλοφορεί τη γλώσσα προγραμματισμού Turbo Pascal που πολύ γρήγορα γίνεται δημοφιλής.
  • Η Microsoft κάνει τη πρώτη ανακοίνωση του λειτουργικού των Windows, αλλά θα περάσουν δύο ακόμη χρόνια μέχρι την κυκλοφορία τους. 
  • Το Lotus 1-2-3 (1982) ξεπερνά σε δημοτικότητα το VisiCalc (1979). 
  • H Microsoft και ένα γκρουπ από ιαπωνικές εταιρείες ανακοινώνουν το πρότυπο ΜSX για υπολογιστές που στηρίζονται στον επεξεργαστή Z-80.
  • Παρουσιάζεται τo πρώτο πρόγραμμα για IBM PC και συμβατούς με γραφικά, το PC-Draw. Πρότυπο MSX


Acorn Electron


Apple ΙΙeCommodore SX64


Jupiter Cantab Jupiter Ace

Tagering Oric-1

Timex Sinclair  1500


Timex Sinclair  2048/2068


TRS-80 Color Computer II

Vtech Lazer 100

Vtech Laser 200